Bwa Rhyfel  Cymru

                                                                   yw  cartref  y  bwa  hir  canol  oesol.

Grwp  di-elw  yw  hwn  o  saethyddion  o’r  un  meddylfryd   canoloesol,  Cymreig  sydd  eisiau  dathlu a  saethu’r  arf  eiconig,  Gymreig  mewn  ffordd  sportsmonaidd.

 

Nid  oes  angen  aelodaeth  gan  mai  gornestau  talu  ar  y  pryd  ydynt,  sydd  hefyd  yn  cynnwys yswiriant  saethu.  Cedwir  costau  mor  isel  â  phosib.

 

Er  nad  cymdeithas  ail-berfformio  yw  Bwa  Rhyfel  Cymru,  mae  croeso  i  selogion  hanes  byw  fynychu’r  gornestau  yn  gwisgo  gwisgoedd  hanesyddol.

 

Mae’n  annog  saethu  cryf  a  chywir  mewn  awyrgylch  gystadleuol,  gyfeillgar.

 

Bydd  gornestau  o  gwmpas  Sir Fynwy ,  perfeddwlad  saethyddiaeth  Cymreig,  yn cael  eu  cynnal yn  ystod  digwyddiadau  hanesyddol  gywir.  Gall  saethwyr  bwa  hir  cyfoes  gysylltu  â,  a  gwir  barchu  medrusrwydd  eu  cyn-deidiau.

 

bwarhyfel cymru

logo no text

warbow  wales